คณะทำงาน ศูนย์ข้อมูลกลาง จังหวัดนครนายก
ค้นหา
 
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
สมาคมมูลนิธิชมรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
นักเขียนนักประพันธ์  
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพีธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปะการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
แหล่งโบราณคดี  
อุทยานประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมสำคัญ  
ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  
หอสมุดห้องสมุด  
หอจดหมายเหตุ  
อนุสาวรีย์อนุสรณ์สถาน  
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยว  
กลุ่มอาชีพ  
แหล่งศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรม  
งาน/กิจกรรม/โครงการ  
เพิ่มเติม  
การทำไม้กวาดดอกหญ้า

สถานที่ตั้ง   บ้านเนินต้นไทร
เลขที่   189 หมู่ที่/หมู่บ้าน   6 บ้านเนินต้นไทร
ซอย    ถนน 
ตำบล  นาหินลาด   อำเภอ   ปากพลี
จังหวัด   นครนายก
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
zone  47         พิกัด-x          พิกัด-y
การเข้าถึงข้อมูล
ชื่อบุคคลอ้างอิง   นายถวิล นางฉลวย ทาอาษา           อีเมล์  
ชื่อหน่วยงานอ้างอิง      อีเมล์  
เลขที่   189 หมู่ที่/หมู่บ้าน  6 บ้านเนินต้นไทร ซอย  
ถนน   ตำบล  นาหินลาด อำเภอ  ปากพลี
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์    26130
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร     
ที่อยู่ของเว็บไซต์
เว็บไซต์ภาพ 360 องศา
                           
 

หมายเลข 190006A วันที่ถ่าย 19/07/2007

หมายเลข 190006B  วันที่ถ่าย 19/07/2007
สาระสำคัญ

ในชุมชนที่มีทรัพยากรดอกหญ้ามาก ๆ สามารถนำมาแปรรูปเป็นไม้กวาดของใช้ในครัวเรือนโดยอาศัยภูมิปัญญาในชุมชนมาประดิษฐ์ไม้กวาดเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ในครัวเรือนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตตามสภาพ เศรษฐกิจปัจจุบัน  ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก  โดยวิธีการตัดไม้ไผ่สำหรับทำด้าม  มาเหลาตากแดดให้แห้งประมาณ 2 3 วัน   ใช้มีดบากปลายไม้ให้เป็นปากฉลาม  ดัดให้อ่อนพอสมควร ใช้เชือก ปอฟาง ยาว 4.5 เมตร ร้อยรูเข็มเย็บกระสอบ ปลายเชือกทำบวงสำหรับยึดติดกับปลายไม้ที่นำมาทำด้าม    หยิบ ดอกหญ้าจัดวางเรียงแล้วผูกเชือกเป็นครั้ง ๆ จนดูเรียบร้อยและแน่น เชือกที่เหลือตัดออกเก็บ  ปลายเชือกสอดซ่อนเงื่อนให้เรียบร้อย

 

     
  ผู้ดูแลระบบ 
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น ๓ ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3731 5050 หมายเลขโทรสาร 0 3731 5050
อีเมล์ nakhonnayok@m-culture.go.th

เว็บไซต์อื่นๆ : จังหวัดนครนายก | ท่องเที่ยวไทย | ครีมจุฬา | ครีมสมุนไพรจุฬา | dental pattaya | ครีมหมอจุฬา | เสื้อชูชีพ | ชุดชูชีพ | เต็นท์ | ถุงนอน | ครีมมะหาด | โลชั่นมะหาด | ครีมนาเดีย